Usluge

Provjerite naše usluge i iskoristite 10% popusta za prvi prijevod!

PROFESIONALNE PREVODITELJSKE USLUGE

Naše Usluge

Specijalizirani smo za pružanje profesionalnih prevoditeljskih usluga za engleski, talijanski, njemački, španjolski, poljski, slovenski, slovački, turski portugalski jezik, te surađujemo s vrsnim – iskusnim prevoditeljima, sudskim tumačima, lektorima i stručnim redaktorima i za mnoge druge jezične kombinacije.

Pisani Prijevod

Prevođenje je složen i detaljan posao u kojem su uz jezične kompetencije potrebne i stručne kompetencije kako bi proces bio uspješno izveden.

Usmeni Prijevod

Konferencijski prevoditelj ili sudski tumač prevodi izgovoreni tekst s jednoga jezika na drugi jezik.
Konsekutivno Prevođenje

Prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi poslovnih sastanaka, pregovora, konferencija, prijevodi u sudskim i pravnim postupcima itd.

Prijevod Audio/Video Zapisa

Prijevod audio/video zapisa s polaznoga na ciljni jezik u pisanome obliku.

Stručni Prijevod

Zahtijeva visok stupanj kompetentnosti i više vremena.


Lekture (Jezična Redaktura)

Jezična provjera i analiza izvornika i/ili prijevoda, efikasna usporedba izvornoga i ciljnoga teksta s obzirom na terminološku dosljednost, jezična pravila i stilove.

ZAINTERESIRANI STE NAŠE USLUGE?

Što Nudimo


Pružamo usluge svih vrsta pismenog i usmenog prevođenja te ovlaštenog prijevoda na više od 20 jezika. Tekst nam možete donijeti osobno ili poslati e-mailom, a prijevod ćete dobiti u najkraćem mogućem roku, na način i u formatu koji vama najviše odgovara: e-mailom, osobno, dostavom ili ekspresna dostava.

Vođenje višejezičnih projekata

U INNEXUSU, vodimo razne višejezične projekate zahvaljujući mreži naših vanjskih suradnika. Svi prevoditelji angažirani na realizaciji određenog projekta su diplomirani profesori/magistri stranog jezika, profesionalni prevoditelji, lektori ili izvorni govornici stranog jezika sa sveučilišnom naobrazbom, te imaju bogat i certificiran životopis (curriculum vitae) u Hrvatskoj i diljem svijeta.

INNEXUS, pruža usluge vođenja prevoditeljskih projekata za sljedeće jezične kombinacije:

  1. hrvatski jezik <–> španjolski, engleski, njemački, bugarski, češki, danski, estonski, finski, grčki, mađarski, malteški, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, francuski, švedski, talijanski, albanski, arapski, bosanski, crnogorski, japanski, kineski, korejski, latinski, makedonski, norveški, ruski, srpski, turski, ukrajinski jezik.

INNEXUS vam nudi usluge lekture i revizije:

  • kataloga i brošura
  • pravnih dokumenata,
  • diplomskih radova,
  • doktorskih disertacija,
  • knjiga i
  • priručnika iz različitih područja.

INNEXUS vam također stavlja na raspolaganje i profesionalne usluge konsekutivnog tumačenja za više jezičnih kombinacija, neke od kojih su: hrvatski–španjolski/engleski/njemački/poljski/slovenski/talijanski/francuski…
Konsekutivno tumačenje je prikladno za poslovne sastanke sa stranim partnerima, za poslovne treninge, radionice i seminare, manje skupove na kojima sudjeluju strani izlagači te za njega nije potrebna nikakva posebna oprema. To je tehnika usmenog prevođenja pomoću koje prevoditelj usmeno prevodi govor izvornog na ciljani jezik nakon svake govornikove rečenice ili završene misaone cjeline, služeći se pri tome bilješkama koje pravi vodi tijekom izlaganja govornika na polaznom jeziku.

Cijena konsekutivnog tumačenja određuje se po radnom danu ili po satu i ovisi o trajanju i složenosti posla. Formira se tako da se računa vrijeme provedeno s naručiteljem od trenutka dolaska konsekutivnog tumača na dogovorenu lokaciju pa sve do završetka posla na koji se konsekutivno tumačenje odnosi, bez obzira na to koliko je vremena konsekutivni tumač efektivno prevodio. Cijena konsekutivnog tumačenja za svaki započeti sat konsekutivnog tumačenja obračunava se kao puni sat.

Analiza i evaluacija prijevoda

INNEXUS posebnu pozornost pridaje analizi i internoj evaluaciji pismenih prijevoda, nakon obavljene lekture i korekture, kako bi se osigurala i održavala visoka razina kvalitete naših prijevoda i usluga.​

nemojte Čekati

Zatražite besplatnu ponudu za svoj prijevod