OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja

 1. Opće odredbe
  Općim uvjetima poslovanja uređuju se sve usluge prevođenja i savjetovanja kao i lektoriranje tekstova te sve druge usluge koje pruža Obrt za usluge INNEXUS, u daljnjem tekstu INNEXUS ili Izvršitelj.
 2. Narudžbe, isporuka i cijene
  Naručitelj dostavlja dokumente za prijevod putem e-maila, osobno ili poštom. INNEXUS dostavlja neobvezujuću ponudu prema važećem cjeniku, izračun je po kartici (1500 znakova s prazninama), satu prevođenja ili prema projektu.
  Cijena ne sadrži pdv budući da INNEXUS obrt za usluge nije u sustavu PDV- a, te PDV nije obračunat temeljem članka 90, Zakona o PDV-u. Nakon što Naručitelj potvrdi ponudu, putem emaila ili u pisanom obliku, vodi se kao
  neopoziva narudžba usluge specificirane u ponudi.
  Najmanja obračunska jedinica za pisane prijevode je kartica koja sadrži 1500 znakova s razmakom, za usmene prijevode 1 sat. svaki započeti sat vodi se kao puni sat. Hitni prijevodi naplaćuju se u slučaju da se prevodi više od 6 kartica u istom danu i to iznos uvećan za 50%, osim ako Naručitelj i Izvršitelj ne dogovore drugačije. INNEXUS usluge naplaćuje avansno, predujmom ili nakon isporuke s dogovorenim rokom dospijeća a sve po dogovoru s Naručiteljem.
  Izvršitelj prijevode isporučuje osobno u uredu, putem pošte ili putem emaila Naručitelju. Ukoliko se dostava vrši poštom ili putem kurirske službe trošak plaća Naručitelj osim ako nije drugačije dogovoreno s Izvršiteljem.
 3. Prava i obveze
  Izvršitelj se obvezuje prijevod, lekturu ili projekt izvršiti sukladno pravilima struke, te prema primljenim uputama naručitelja, te da će sav materijal za prijevode nakon izvršenja posla uredno i u cijelosti vratiti naručitelju (ukoliko je to moguće) Također da iste neće koristiti u druge svrhe.
 4. Tajnost podataka
  Svaki prevoditelj-honorarni suradnik Izvršitelja kao I Izvršitelj obvezan je na čuvanje poslovne tajne. Naručitelj može zatražiti od Izvršitelja Izjavu o povjerljivosti koju potpisuje svaki pojedini prevoditelj koji radi na spomenutom projektu. Izvršitelj ne odgovara za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela. U svakom slučaju, Naručitelj je obvezan naznačiti dokument povjerljivim prije ili za vrijeme izdavanja radnog naloga.